W trakcie budowy domu postaraj się o właściwą izolację fundamentów

Osłona fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć penetrująca mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich konstrukcji, a wykwity grzybów oraz pleśni za czasem odbiją się niekorzystnie na zdrowiu mieszkańców.

Komu powierzyć wykonanie zabezpieczenia fundamentów?

Planując budowę obiektu, warto powierzyć przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale również w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich błędów unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnej sytuacji. Wszak wykorzystanie właściwych technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Istotna jest też szczegółowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje ryzyko podtopień lub gleba jest na tyle spoista, że po opadach fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Metody zabezpieczenia fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią wykorzystuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której zazwyczaj stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nanieść ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie izolacji fundamentów też należy pozostawić profesjonalistom, bowiem częstym błędem niedoświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) lub wykorzystanie ich tanich zamienników, nie mających podobnych właściwości wodochronnych. Niewłaściwe ukończenie prac czy zastosowanie materiałów nieodpowiednich do stopnia obciążenia wilgocią może skutkować, iż będzie ona nieefektywna.