Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – do czego jest upoważniony?

Jeżeli szukasz porady tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków, zajrzyj na tlumaczalnia.pl

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także ogromna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do podjęcia nauki bądź pracy w Polsce.

W jakich sytuacjach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Białorusi, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]