Praca z coachem – poszerz zakres swoich kompetencji

Uzyskaj pomoc od coacha biznesu.

Rynek pracy w XXI wieku jest niezwykle konkurencyjny i wymaga ciągłego dostosowywania się do jego aktualnych wymogów. W związku z tym tak istotny jest nie tylko rozwój osobisty jednostkowego pracownikaprzedsiębiorstwa, ale także sprawna organizacja pracy dużych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach warto wspomóc się praktyką jakie posiada doradca zawodowy.

Coach biznesu – pomoc dla dyrektorów oraz prezesów przedsiębiorstw

Doświadczony coach psycholog pomaga poszerzyć zakres kompetencji danej osoby, przygotowuje ją na zachodzące zmiany i kolejne wyzwania zawodowe. Za sprawą wsparcia może ona dużo szybciej rozwijać swoje kwalifikacje, co owocuje lepszymi efektami w pracy, ale również daje szersze perspektywy awansu. Coach skupia się na postanowieniach i ambicjach klienta, zatem sesje coachingowe zawsze mają charakter indywidualny, zorientowany na wypełnienie określonych założeń. Kto zazwyczaj korzysta z sesji coachingowych? To zwłaszcza dyrektorzy czy właściciele firm, którzy pragną rozwinąć własne kompetencje w obszarze nadzoru i planowania pracy.

Jak przebiega praca z coachem kariery?

Fundamentem owocnej w pożądane efekty pracy z coachem biznesu, jest szczegółowe poznanie klienta. Dlatego pierwsza sesja z coachem koncentruje się na dokładnym ustaleniu oczekiwań i aspiracji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, umiejętności, najważniejszych zwycięstw oraz porażek zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najlepszą drogą rozwoju będzie coaching czy może doradztwo, a także uzgodnić częstotliwość i ilość sesji koniecznych do uzyskania zakładanych efektów. Pierwsza rozmowa nie musi odbywać się z doradcą zawodowym oko w oko – można połączyć się przez komunikator czy też telefonicznie. Po ukończeniu uzgodnionej serii sesji coach przygotowuje podsumowanie całego procesu. Wskazuje w nim, czy osiągnięte zostały poszczególne zamiary, jak również gdzie niezbędna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]