Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Ochrona osób i mienia - dowiedz się więcej o tej usłudze.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest wiele. Wśród nich znajduje się postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji w większości przypadków korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale również w budynku publicznym. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można także zamontować instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią przestępcom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także pracującym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Nasze dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]