Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków. Zdobądź więcej szczegółów.

Na skuter otwarcia się Polski na biznes z całego świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze realizują mnóstwo zwykłych i specjalistycznych przekładów na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie statystycznych obywateli, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, że online łatwo wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez dekady nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nieraz wymagane, przykładowo gdy musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie oszacować koszt przekładu. Co wobec tego wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki determinujące koszt przekładu

Finalną cenę translacji dokumentu determinują poniższe elementy:
1. Język, z którego bądź na który pragniemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, włoski) czy germańskich (angielski, holenderski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest co do zasady o wiele tańsza niż przekład w kierunku odwrotnym.
3. Czas ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład kontraktów handlowych, dysertacji medycznych czy prac naukowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla danej branży, lecz również odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie niedopuszczalnych pomyłek.

Czym różni się przekład poświadczony od tłumaczenia prostego?

Warto nadmienić, iż przekład różnego typu dokumentów jak prawo jazdy czy dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli z reguły określają stały cennik za przekład popularnych dokumentów i świadectw, natomiast w przypadku potrzeby realizacji tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]