Cel sesji AC/DC – kilka słów o rozwoju kompetencji pracowników

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości dotyczących rozwoju kompetencji? Zajrzyj na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/

Coraz więcej pracodawców zauważa, iż rozwój pracowników w znacznym stopniu ma wkład w sukces całego przedsiębiorstwa. Zaangażowany personel wyposażony w szeroki arsenał umiejętności miękkich to główny fundament każdej firmy.

Rozwój pracowników – efektywne techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na ocenę ich indywidualnych kwalifikacji oraz predyspozycji może wspomóc właściciela firmy w kompletowaniu kadry, która będzie przygotowana na niecodzienne wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez doświadczonego coacha można wychwycić, kto z zatrudnionych posiada umiejętności przywódcze i będzie rzetelnym przełożonym teamu. Sesje AC/DC mogą być realizowane na przeróżne sposoby – przykładowo w formie sesji indywidualnych lub grupowych. W trakcie audytów z pracownikami wykorzystywane są efektywne techniki szkoleń, np. wywiady, zadania w grupach, symulacje bądź case study (studium przypadku). Dzięki nim można wydobyć skryte możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z kadrą w postaci coachingu.

Jak prowadzone są audyty AC/DC i rozwój pracowników?

Prawidłowo opracowany audyt jest rozdzielona na parę etapów. Zaczyna się od analizy kompetencji potrzebnych na danym stanowisku. W kolejnej fazie audytor opracowuje techniki, które będą wykorzystywane w trakcie sesji. Trzecim etapem jest zasygnalizowanie intencji sesji oraz tego, co zamierza się podczas niej wypracować. Równie istotne jest też miejsce, w którym zostaną wykonane sesje z pracownikami – powinno ono dawać komfort, który wspomoże realizację celów audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa lub indywidualna) jest przeprowadzana przez doświadczonych doradców z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi od czterech do sześciu godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera szczegółowy, spersonalizowany protokół, w którym znajduje się diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony i przekazane są informacje, jak powinien przebiegać następny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]