Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

Badania operatorów Bielsko Biała - usługi na miarę Twoich potrzeb.

Do pracy w wielu profesjach potrzebne są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je ma, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, należy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w jakiej chce pracować badany. Odmienne testy przeprowadzane są wobec prawników, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania okazują się zlecane znacznie częściej. Dobrze więc napisać kilka słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich charakter i jakie predyspozycje są w ich czasie najważniejsze.

Badania operatorów – co należy wiedzieć?

Terminy wykonywania oraz charakter badań operatorów wózków podnośnikowych i innych pojazdów stosowanych w przemyśle określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co trzy albo cztery lata, poza kandydatami po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania badań co dwa lata. Powinniśmy przy tym nie zapominać, że wygląd badań może zostać zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je specjalista stwierdzi, że niezbędne są inne testy albo niektóre elementy okażą się w tym wypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zazwyczaj postać papierowego testu, a także test badający inteligencję. Później przeprowadzane są badania na refleks, polegające najczęściej na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy możliwości percepcji odległości oraz wzorku – te drugie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]