Powstrzymaj interwencję komornika – zdecyduj się na restrukturyzację firmy

Jeśli firma znalazła się w poważny kryzys, długi w stosunku do partnerów rosną w zastraszającym tempie, a decyzja o ogłoszeniu bankructwa wydaje się rozsądnym wyjściem, prawdopodobnie przyszedł czas na sprawdzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzację można określić jako przeobrażenie podmiotu dążącą do uniknięcia jego upadłości i w konsekwencji podniesienie jego wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo jest wyraźnie w wyższym stopniu ukierunkowane na przedsiębiorców i daje im wiele możliwości zawarcia układu z wierzycielami. Same postępowania toczą się szybciej niż przed 2016 r. i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele korzyści: powstrzymać wykonanie niepomyślnych ugód, pozwalają przystopować egzekucje komornicze, spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, a przede wszystkim uchować spółkę przed bankructwem.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Wymieniona wyżej ustawa dopuszcza 4 możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Są to:
– postępowanie układowe, na które decydują się zazwyczaj właściciele firm zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sędzia może wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem dobytek dłużnika. Czas prowadzenia takiego postępowania jest nierzadko dłuższy niż 12 miesięcy, bowiem w kwestiach tyczących się zobowiązań spornych, to sąd rozsądza o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po opracowaniu i zatwierdzeniu rejestru wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, aczkolwiek w domyśle ma prowadzić do szybkiego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie trwa zwykle nie dłużej niż pół roku.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a w tym samym czasie zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Łączy się to jednakże ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W takim postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy udziale nadzorcy układu, którego zresztą sam wyznacza, na własną rękę prowadzi rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Zadaniem sędziego jest tutaj tylko zatwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.

Wypada podkreślić, iż istnieją ograniczenia, które mają wpływ na to, który typ restrukturyzacji można zastosować w danym przypadku. Np. przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zastosować wyłącznie wtedy, gdy wysokość zobowiązań spornych nie przekracza 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku konieczne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego lub sanacyjnego. Czynności restrukturyzacyjne są skomplikowane, w związku z tym jeżeli podejmujesz decyzję o ich prowadzeniu, ale masz wątpliwości, który typ będzie stosowny dla Twojej spółki, obligatoryjnie zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.