Kiedy i czy warto wystawić notę księgową na 40 euro?

Więcej w temacie noty księgowej 40 euro na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Osoby prowadzące firmę wcześniej czy później zazwyczaj natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków procedury upominawczej czy wystawiać natychmiast?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, co więcej bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych kontaktów partnerskich. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty za fakturę mogą być przejściowe kłopoty finansowe lub jednorazowe przeoczenie dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W chwili, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wierzycieli zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest również w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]