metoda kasowa

Co to jest metoda kasowa?

Przedsiębiorcy z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie interesuje się czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – dla kogo?

Nie pojawienie się na koncie należności w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni wiele razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za zrealizowane usługi lub dostarczone produkty. Jeśli takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet dobrze działająca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków w ustawowym terminie i w konsekwencji dostać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Ze względu na wspomniany powyżej limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość polskich przedsiębiorców, jednak powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeśli więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie rekomendują przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Na ogół przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym pilnowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich śledzenia, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Natomiast już przy stu lub więcej dokumentach nadzorowanie należności pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]