ABC rachunkowości. Co to jest faktura proforma?

Więcej informacji o tym, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty uzyskasz w tym miejscu.

Wszyscy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale także i większość osób realizujących zakupy w sieci, mieli choć raz styczność z fakturą pro forma. Nie każdy jednak wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Czym jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma znaczy „prowizorycznie”, zatem często można spotkać się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dowodem księgowym, tym samym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Powinno się jednakże zachować ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dowód handlowy, który formą przedłożenia jakiejś oferty. Nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi czy kupna artykułów, zatem zgodnie z ustawą o VAT nie nie stanowi podstawy do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bo mówi o usłudze czy też sprzedaży, która jeszcze nie została sfinalizowana, tym samym warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą wciąż podlegać negocjacjom.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne elementy oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, czyli:

  • datę oraz miejsce,
  • dane stron,
  • nazwę towarów bądź usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o kwocie uwzględnionych zniżek,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • wskazanie prognozowanego terminu wykonania usługi bądź doręczenia towaru.

Taką fakturę wystawca musi oznakować dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe. Powinno się też mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, kiedy kontrahent przeleje już zaliczkę czy też zapłaci w całości za przedmiot transakcji.