Tarcica – ważna w wielu dziedzinach przemysłu

Tarcica to produkt drzewny który znajduje bardzo ważne zastosowanie głównie w budownictwie, a także w wytwarzaniu artykułów do wykończenia wnętrz. Na zakres jej wykorzystywania wydatnie wpływa fakt, iż produkt ten oferowany jest w różnych rodzajach, które determinują wymiary tarcicy.

Tarcica obrzynana i nieobrzynana, sucha i mokra

Tartaki oferują swoim klientom rozmaite typy tego wyrobu. Przede wszystkim nabyć można tarcicę suchą i mokrą. Tarcica sucha powstaje poprzez uprzednio przetartego z zastosowaniem pilarek okrągłego drewna. By zmniejszyć jej wilgotność, suszy się ją w odpowiednio do tego celu skonstruowanych suszarniach komorowych. Celem tego zabiegu jest nie tylko nadanie jej mniejszego stopnia wilgotności, co wyraża się w procentach, lecz również określonych parametrów użytkowych, za jakie odpowiedzialny jest poziom wilgotności. Przy produkcji tarcicy mokrej zaś proces ten nie ma miejsca. Tarcicę dzieli się również na obrzynaną i nieobrzynaną. Jak łatwo można się domyślić, ten pierwszy typ to tarcica poddana określonemu zabiegowi mechanicznemu, w wyniku którego wszystkie jej płaszczyzny są wyrównane. Tarcica nieobrzynana ma natomiast obrobione jedynie dwie powierzchnie równoległe. Poza tym możliwe jest wytwarzanie tarcicy w rozmaitych rozmiarach. Z podstawowej postaci tarcicy produkuje się między innymi deski, bale, listwy, belki czy łaty.

Tarcica – do czego jest używana?

Wysokiej jakości tarcica, wyprodukowana z dobrych gatunków materiału i poddana pieczołowitej obróbce, wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie pożądane są duże walory estetyczne i dobre parametry użytkowe. Zaś tarcica gorzej jakości wykorzystywana jest głównie w przemyśle papierniczym, a także w budownictwie, przykładowo do tworzenia więźb dachowych i konstrukcji budowlanych.