Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie pracy, a także w prawie cywilnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy podejmujemy

Przeważającą część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, sprawami rodzinnymi oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także reprezentacji przed sądami. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy, jak również obniżenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne przedsiębiorstw

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Doradzamy naszym klientom na każdym polu ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy podatkowe. Pragniemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej firmy, dlatego skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne konsekwencje prawne.