Specjalistyczne szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – dla osób fizycznych

Dane osobowe to elementy wyjątkowo chronione, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości użycia poufnych danych jest o wiele więcej. To dlatego wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Do tego potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną listę danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas szkolenia słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak GIODO, administrator danych osobowych (ADO), procesor danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, jak również dostęp do materiałów edukacyjnych i szablonów dokumentów.